ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ

ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ

ของประดับโต๊ะสวยๆ ทำจากดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้น ตกแต่ง โอเอซิส เป็นรูปหอยทาก
  2. เสียบดอกไม้ลงไป
  3. ติดตาปลอม ติดปาก เสียบเขาให้สวยงาม

นำไปประดับโต๊ะสวยๆ

ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 0
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 7
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 1
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 4
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 6
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 3
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 2
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 9
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 5
ไอเดียตกแต่งหอยทากน่ารัก ประดับโต๊ะ 8