สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

ทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาด หนังสือ จากนั้นนำมาวาดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้
  2. ตัดกระดาษ พร้อมทำช่องด้านใน กรีดจากล่างขึ้นบน เหลือส่วนบนไว้ สำหรับคั่นหนังสือ
  3. สังเกตไอเดีย จากรูป

ทำสีอื่น ลายอื่น ได้นะ

สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 0
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 1
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 2
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 3
สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 4