ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย

ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย
สอนทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษและผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดผ้าสีสวย ลงบนกระดาษแข็ง รีดให้เรียบ
  2. ตัดเป็นแผ่น ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว
  3. เจาะรูด้านบนกระดาษ
  4. ใส่เชือกร้อยในรู ใส่ลูกปัดไม้ ผูกกับที่คั่นหนังสือที่ทำเสร็จแล้วให้แน่น
นำไปคั่นหนังสือสวยๆ  
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 0
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 1
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 2
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 3
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 4
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 5
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็งและผ้าลายสวย 6