พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย

พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย

สอนพับดาวกระดาษ จากกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ ปริ้นดาวกระดาษ ขนาดเล็ก 4.5 cm,ขนาดกลาง 6.5 cm,ขนาดใหญ่ 8.5 cm
  2. จากนั้นตัดกระดาษ ตามรอยประ
  3. พับดาวกระดาษ ตามรอย (สังเกตได้จากรูปวิธีพับด้านล่าง) ติดกาวให้แน่น

ทำหลายๆอัน สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะ

พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 0
พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 1
พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 2
พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 3
พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 4
พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย 5