เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส

เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส

เส้นลวดแบน ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเส้นลวดแบน เป็นเส้น ยาวประมาณ 10–12 นิ้ว
  2. ดัดเป็นเส้นตรง
  3. ใช้คีม ดัดให้เป็นเกลียว
  4. หรือนำเส้นลวด ระบายสี ด้วยสีเมจิก
  5. เมื่อทำเสร็จแล้ว ร้อยเชือกให้เรียบร้อย

นำไปแขวนต้นคริสต์มาส หมุนเกลียวสวยๆ ต้องกับแสงไฟค่ะ

เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 0
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 7
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 1
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 4
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 13
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 6
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 3
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 12
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 2
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 11
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 9
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 5
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 10
เส้นลวดแบนๆ ดัดเกลียว ประดับต้นคริสต์มาส 8