ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม

ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม

ทำที่ใส่ดินสอ จากกล่องขนม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดึงแถบกล่องขนมป็อกกี้
  2. ตัดฝาด้านบนออก (สังเกตตามรูป) เจาะรูเป็นที่ใส่ดินสอ ปากกา
  3. ติดกาวติดฝากล่องด้านข้าง

นำไปติดผนัง กล่องใหญ่ใส่กระดาษโน๊ต กล่องเล็ก ใส่ดินสอ

ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 0
ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 1
ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 2
ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 3
ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 4
ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม 5