กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้

กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้

กระเป๋าแฟชั่น ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดสก็อตเทปที่กระเป๋า ตกแต่งระบายสีลายกระเป๋า ด้วยสีน้ำ
  2. ตกแต่งประดับ ทำลายผลไม้น่ากิน
  3. ตัดผ้าสักกะหลาดสีเขียว ทำเป็นลายใบสัปประดัดด้านบนถุงผ้า
  4. ผลไม้อื่น ตกแต่งจากกระเป๋า ที่มีสีคล้ายผลไม้นั้นๆ

สังเกตไอเดีย จากรูปได้นะ

กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 0
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 7
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 1
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 4
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 6
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 3
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 2
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 9
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 5
กระเป๋าใส่ของ ตกแต่งลายผลไม้ น่าใช้ 8