จานรองแก้ว ตกแต่งด้วยลูกบอลเล็กๆ หลากสี

จานรองแก้วตกแต่งสวยๆ ด้วยลูกบอลหลากสีเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดจานรองแก้วด้วยลูกบอลหลากสี
  2. ทากาว ติดลูกบอลจากตรงกลาง ออกด้านนอก
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้รองแก้วสวยๆ