สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทำที่วางของแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ
  1. ตัดไม้เป็นแผ่นโค้ง (สังเกตตามรูปด้านล่าง) ขนาดไม่เท่ากัน 4 แผ่น
  2. ทาสีไม้แต่ละแผ่น เลือกสีตามชอบ 
  3. นำแผ่นโค้งที่ทาสีเสร็จแล้ว วางทับบนแผ่นไม้อีกแผ่น ติดกาวให้แน่น นำไปวางบนโต๊ะ สำหรับวางจดหมาย หรือแผ่นค่าบริการต่างๆ จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
นำไปใช้ หรือนำไปวางไว้ประดับบนโต๊ะ สวยๆค่ะ 
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 0
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 1
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 2
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 3
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 4
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 5
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 6
สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 7