กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษกล่อง รอบข้อมือ ติดด้วยกาวให้แน่น
  2. ม้วนกระดาษนิตยสารเป็นท่อเล็กๆ หลายๆอัน นำไปติดรอบๆกำไลข้อมือที่เตรียมไว้ จากข้อ 1
  3. ตกแต่งของกำไลข้อมือ ให้สวยงามด้วยสีน้ำ

นำไปใส่สวยๆ

กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 0
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 1
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 2
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 3
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 4
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 5
กำไลข้อมือ ทำจากกระดาษนิตยสาร 6