ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด

ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด

ที่วางแก้วน้ำ ทำจากผ้าสักกะหลาด

สิ่งประดิษฐ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาดวงกลม ขนาด 4 นิ้ว 3 ผืน
  2. ตัดตรงกลางเป็นรูปใบไม้ 2 ชิ้น
  3. เย็บขอบใบไม้ เย็บลายใบไม้
  4. ตกแต่งเย็บติดกัน 3 ผืน ผืนที่ไม้ได้เจาะรู อยู่ตรงกลาง (สังเกตตามรูป)

นำไปวางแก้วน้ำประดับบ้านสวยๆ

ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด 0
ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด 1
ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด 2
ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด 3
ที่รองแก้วน้ำ ลายใบไม้ เย็บจากผ้าสักกะหลาด 4