ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย

ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย

ที่คาดผมตกแต่งสวยๆ ด้วยลูกปัดและหินสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่กาวลงไปบนที่คาดผม
  2. ติดเม็ดมุก ลูกปัดประดับลงไปให้สวยงาม
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 0
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 1
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 2
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 3
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 4
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 5
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 6
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 7
ที่คาดผม ตกแต่งด้วยเม็ดมุก หินสีสวย 8