ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ

ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ

ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นหนังเป็นรูปข้าวหลามตัด
  2. เจาะรูที่ปลายด้านบน ด้านล่าง
  3. ติดหมุดพลาสติกลงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  4. ม้วนสายไฟให้เรียบร้อย
  5. ติดแผ่นหนังลงไป เชื่อมติดด้วยหมุดพลาสติกที่เตรียมไว้

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 0
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 7
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 1
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 4
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 6
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 3
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 2
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 9
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 5
ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ 8