สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป

สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป

สวิตช์ไฟตกแต่งสวยๆ จากสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ไขสวิตซ์ไฟที่ติดผนังบ้านออก
  2. นำสก็อตเทปมาติด ด้านนอก หรือขอบ … ตามต้องการ
  3. ติดสวิตซ์กลับคืนที่เดิม

ถ้าเบื่อสีเดิม แกะเปลี่ยนสีใหม่ได้ค่ะ

สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 0
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 1
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 2
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 3
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 4
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 5
สวิตช์ฟ ตกแต่งสีสวย จากสก็อตเทป 6