สอนตกแต่งที่คาดผม ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์

สอนตกแต่งที่คาดผม ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
อุปกรณ์ ที่คาดผมแบบธรรมาดา 1 อัน, โบว์สำหรับพันรอบที่คาดผม สีขาวเส้นเล็ก 1 เส้น, เข็ม, ด้าย, ของสำหรับดอกไม้ วิธีทำ
  1. นำที่คาดผมมาพันด้วยโบว์สีขาว พันให้รอบ
  2. ร้อยเข็มกับด้าย เพื่อนำมาเย็บดอกไม้ติดกับที่คาดผม
  3. ทำหลายๆดอกจนรอบที่คาดผม
คลิปสอนทำที่คาดผม
สอนตกแต่งที่คาดผม ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 0