ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด

ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด

แก้วเทียนไข ตกแต่งลายจุด สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เทเทียนใส่แก้วน้ำ
  2. ทาสีด้านนอก ด้านในแก้ว ด้วยสีขาว
  3. ตกแต่งแต้มสี ลายจุด

นำไปประดับบ้าน ประดับร้าน หรือของชำร่วยเก๋ๆ

ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 0
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 1
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 2
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 3
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 4
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 5
ตกแต่งแก้วเทียน ลายจุด 6