แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท

แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท

แว่นตากันแดด ตกแต่งสวยๆ ลายโดนัท

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษลายโดนัท
  2. ตัดตามรอย
  3. นำไปติดหน้าแว่นตากันแดด
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 0
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 1
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 2
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 3
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 4
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 5
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 6
แว่นตากันแดด ตกแต่งลายโดนัท 7