ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ

ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ
ถุงพลาสติกใส ทำเอง 

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำพลาสติกใสเย็บขอบให้เรียบร้อย พับครึ่ง เย็บด้านข้างเข้าด้วยกัน
  2. ตัดแผ่นพลาสติกเป็นรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว
  3. นำแผ่นพลาสติกที่ตัดเป็นรูปวงกลม เย็บติดกับแผ่นพลาสติกจากข้อ 1 (ทำเป็นก้นถุงพลาสติก)
  4. ทำสายกระเป๋า ด้วยพลาสติกใส หนา 1 นิ้ว ความยาวตามต้องการ
  5. นำไปเย็บติดกับกระเป๋า ที่ทำเสร็จจากข้อ 3
นำไปใช้ใส่ของกระจุกกระจิกตามชอบ 
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 0
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 7
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 1
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 4
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 6
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 3
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 2
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 9
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 5
ถุงพลาสติกใส ทำเอง ใส่ของชิ้นเล็กๆ 8