ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก

ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก

แท่นวางขนม ตกแต่งลายสวย ด้วยสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปที่ต้องการ ลงบนกระดาษ
  2. วาดรูปให้สวยงาม ตามที่ได้ออกแบบไว้ ตกแต่งสวยๆ
  3. นำไปใส่ขนม

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 0
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 7
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 1
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 4
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 6
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 3
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 12
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 2
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 11
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 9
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 5
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 10
ตกแต่ง ระบายสี แท่นวางขนม ด้วยสีเมจิก 8