สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน

สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน

ที่รองแก้ว ทำจากไม้ก๊อก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วางถ้วยพลาสติก ทำเป็นแบบตัดที่รองแก้ว ตัดตามรอย
  2. หุ้มขอบที่รองแก้วด้วยโซ่จักรยาน
  3. ตัดส่วนเกินออก
  4. นำไปหุ้มขอบที่รองแก้วที่ตัดเสร็จแล้ว จากข้อ 1

นำไปวางแก้วน้ำสวยๆ

สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 0
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 7
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 1
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 4
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 6
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 3
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 2
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 9
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 5
สอนทำที่รองแก้วน้ำ จากไม้ก๊อก ประดับโซ่จักรยาน 8