ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน

ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน

ตกแต่งโคมไฟประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าลื่นสีชมพูสวยๆ ตัดเป็นวงกลมเล็กๆหลายๆวง ซ้อนๆกัน เย็บเป็นดอกกุหลาบ
  2. หรือพับครึ่งผ้า แล้วม้วนรวมกันเป็นดอก
  3. พับครึ่งผ้า เย็บขอบที่พับ นำไปติดที่ปลายโคมไฟ
  4. เมื่อติดเสร็จแล้ว ค่อยติดดอกกุหลาบ ลงไปทีละดอกจนหมด
  5. นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ

เมื่อเปิดไฟ จะมีแสงสวยๆ สีชมพูปนอยู่ค่ะ

ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 0
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 7
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 1
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 4
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 15
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 13
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 6
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 17
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 3
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 12
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 2
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 11
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 9
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 5
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 14
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 16
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 10
ตกแต่งโคมไฟลายดอกกุหลาบ ประดับบ้าน 8