สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ

สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ

สอนทำกรวยดอกไม้ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม
  2. ตัดออก 1/4 ของกระดาษ (สังเกตจากรูป)
  3. ดัดเป็นรูปกรวย
  4. ติดด้วยล่างกรวยด้วยสก็อตเทปสีสวย
  5. ใส่ดอกไม้ ประดับกรวย

นำไปใช้ วันไหว้ครูได้นะ เปลี่ยนกระดาษเป็นใบตอง แล้วเย็บด้านล่างด้วยแม็กเย็บกระดาษ

สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ 0
สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ 1
สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ 2
สอนทำกรวยดอกไม้ สวยๆ 3