ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก

ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก

ที่คาดผมสวยๆ ทำเองจากลูกปัดเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกประมาณ 75 นิ้ว (พัน 3 รอบ)
  2. จากนั้น ร้อยลูกปัดใส่ลงไป ทำเชือกให้เป็นสามเส้น รัดหัว รัดท้ายให้เรียบร้อย (ระหว่างเส้น ให้มีลูกปัดเม็ดเล็กๆแฝงอยู่)
  3. เมื่อทำเสร็จ นำปลายเชือกมารวมกัน ใส่ยางรัดให้เรียบร้อย

นำไปใส่คาดผมสวยๆค่ะ (ดูวิธีทำด้านล่างได้นะ สังเกตจากรูปค่ะ)

ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 0
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 7
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 1
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 4
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 6
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 3
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 12
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 2
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 11
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 9
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 5
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 10
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากเม็ดลูกปัด ร้อยเชือก 8