โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด

โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด

โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากหลอด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดกาแฟตัดออกเป็น 4 ท่อน (ตามรูป)
  2. นำท่อนที่ยาวที่สุด ตัดปลายด้านบนและด้านล่าง เว้นตรงกลางหลอดไว้ประมาณ 1 นิ้ว (ไม่ตัดออก)
  3. นำมาผูกกับลวด
  4. นำไปผูกติดกับโครงเหล็กที่ครอบโคมไฟให้ทั่ว
  5. ทำเสร็จ นำไปประดับบ้าน

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 0
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 1
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 2
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 3
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 4
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 5
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 6
โคมไฟประดับบ้าน ประดับหลอด 7