สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ

สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ

สอนทำเครื่องประดับ จากลูกปัด เม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ สีสวยๆ ด้วยเส้นเอ็น
  2. เมื่อได้ความยาวที่ต้องการ หรือขนาดประมาณ 6 นิ้ว ใส่ท่อเหล็กเล็กๆ สำหรับร้อยลูกปัดลงไป บีบให้ติดกับเส้นเอ็นด้วยคีม

นำไปใส่ประดับนิ้วสวยๆ

สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ 0
สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ 1
สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ 2
สอนทำแหวน จากลูดปัดเม็ดเล็กๆ 3