ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง

ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง

สอนทำบอลลูล ประดับ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นบอลลูน ตัดกระดาษเป็นแบบ นำไปวางบนผ้าสักกะหลาด วาดตามลาย ตัด 5 ชิ้น
  2. นำบอลลูนทั้ง 5 เย็บติดกัน ตรงกลาง เหลือด้ายไว้ยาวๆ สำหรับผูกกับต้นไม้ โมบาย หน้าต่าง ….
  3. ทำหลายๆอัน ประดับตกแต่งห้อง

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากค่ะ

ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 0
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 7
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 1
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 4
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 13
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 6
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 3
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 12
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 2
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 11
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 9
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 5
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 10
ทำบอลลูน ตกแต่งห้อง 8