สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว

สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว

ประดิษฐ์กระเป๋าผ้าสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

 1. เตรียมผ้าขนาด 16 * 16 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
 2. ขนาด 3.5 * 16 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
 3. ขนาด 13.5 * 16 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
 4. ขนาด 2 * 14 นิ้ว จำนวน 4 ผืน
 5. เตรียมผ้าทำริ้วกระโปรง ขนาด 5.5 * 60 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
 6. ขนาด 4 * 60 นิ้ว จำนวน 1 ผืน
 7. นำผ้าแต่ละผืนมาเย็บขอบให้ติดกัน
 8. ตัดผ้าสีชมพูแยกออกจากกันให้เป็นริ้วสวยงาม
 9. นำผ้าสีชมพูไปติดเป็นชั้นสามชั้น บนผ้าขนาด 16 * 16 นิ้ว ทั้งสองด้าน
 10. นำผ้าขนาด 3.5 * 16 นิ้ว มาเย็บติดขอบด้านบนกระเป๋า
 11. ติดหูกระเป๋า พร้อมเย็บก้นกระเป๋าให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก น่ารักๆตามชอบได้เลยค่ะ

สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 0
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 7
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 1
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 4
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 6
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 3
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 12
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 2
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 11
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 9
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 5
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 10
สอนทำถุงผ้า ลายน่ารักๆ แบบมีริ้ว 8