ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้

ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้

ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะไม้หนีบผ้าออกจากกัน
  2. นำมาติดกาว ติดกับฝากระป๋อง
  3. ตกแต่งด้านนอก ที่ใส่ปากกาให้สวยงาม

นำไปใส่ปากกา ใส่ดินสอ สวยๆประดับบ้าน

ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 0
ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 1
ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 2
ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 3
ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 4
ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา จากไม้หนีบผ้าแบบไม้ 5