ไอเดีย ตกแต่งเทียนไข ด้วยกระดาษไข

ไอเดีย ตกแต่งเทียนไข ด้วยกระดาษไข
อุปกรณ์ ตัวปั้มลาย, สีไม้, กระดาษไข วิธีทำ
  1. ปั้มลายดอกไม้ ลายตัวหนังสือต่างๆที่ต้องการ บนกระดาษไข
  2. นำสีไม้ สีเดียวกับดอกไม้ และใบไม้ ที่ปั้มลายไว้ เน้นสีให้เข้มขึ้น
  3. ตัดรอบๆกระดาษดอกไม้ออก
  4. นำไปติดไว้บนเทียนไข เป่าด้วยที่เป่าลม ให้กระดาษติดเข้ากับเทียน
คลิปสอนตกแต่งเทียนไข
ไอเดีย ตกแต่งเทียนไข ด้วยกระดาษไข 0