แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด

แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด

สอนทำแหวนจากลวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดัดลวดเป็นลาย วงกลม สลับเกลียว (สังเกตตามรูป)
  2. ตกแต่งลายให้สวยงาม ใช้ลูกปัดทำลาย จากปลายลวดทั้งสองด้าน

นำไปใส่ประดับสวยๆ

แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 0
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 7
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 1
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 4
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 15
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 13
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 6
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 3
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 12
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 2
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 11
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 9
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 5
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 14
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 16
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 10
แหวนสวยๆ ทำจากลวดและลูกปัด 8