สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด

สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด
อุปกรณ์ กระดาษ, ดินสอ, กรรไกร, ไม้บรรทัด วิธีทำ
  1. วาดรูปในกระดาษที่พับครึ่ง วาดเป็นรูปที่ต้องการ
  2. จากนั้น ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
  3. พับตรงกลางกระดาษให้นูนขึ้น
  4. นำกระดาษแผ่นที่ 2 มาตัดขอบออก นำกระดาษ ที่ตัดแผ่นที่ 1 มาซ้อนทับ จะได้การืดปีอบอัพ ที่เป็นรุปคล้ายต้นไม้
  5. นำกระดาษอีกแผ่น มาตัดเป็นรูปนก กำลังบินดมดอกไม้ พับบริเวณตัวนก ให้เป็นรูป 3 มิติ นูนออกมาจากกระดาษ
  6. นำไปติดในกระดาษที่เตรียมไว้ ตั้งแต่ข้อ 1
  7. จะได้การ์ดป็อบอัพสวยๆ ที่ทำจากกระดาษ เป็นรูป นกฮัมมิ่งเบิร์ด กำลังเกาะดอกไม้ เพื่อดูดเกสรดอกไม้
คลิปสอนทำการ์ดป๊อบอัพ
สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด 0
สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด 1
สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด 2
สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด 3
สอนทำการ์ดป็อบอัพ นกฮัมมิ่งเบิร์ด 4