กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD

กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD

กล่องใส่ของทำจากแผ่น CD

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อแผ่น CD ด้วยผ้าสีสวย 2 แผ่น ยัดใยสังเคราะห์ด้านใน
  2. ตกแต่งขอบด้านข้างด้วย ผ้ายัดใยสังเคราห์ ทำรอบๆ (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  3. เย็บขอบให้เรียบร้อย นำแผ่นอีกแผ่น ห่อผ้ายัดใยสังเคราะห์ นำไปเป็นฝากล่องสวยๆ

นำไปใส่ของสวยๆ ประดับบ้าน

กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 0
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 7
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 1
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 4
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 13
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 6
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 3
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 12
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 2
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 11
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 9
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 5
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 14
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 10
กล่องใส่ของวงกลม ทำจากแผ่น CD 8