ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ

ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ

เครื่องประดับผม ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยด้ายใส่เข็ม ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆสีสดใส เส้นยาวๆ (ยาวประมาณ 25 นิ้ว)
  2. นำไปผูกติดกับกิ๊บติดผม ปล่อยให้ลูกปัด ห้อยลงมาเป็นสาย

นำไปประดับผม หรือทำขายได้นะ

ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 0
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 1
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 2
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 3
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 4
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 5
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 6
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 7
ทำเครื่องประดับผม กิ๊บติดเม็ดลูกปัดเม็ดเล็กๆ 8