ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด

ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด

ทำที่เก็บปากกาสีสวย ลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำที่เก็บหลอดสำเร็จรูป มาติดสก็อตเทป แกะลาย ระบายสีตาม
  2. รอสีแห้งแกะสก็อตเทปออก
  3. จากนั้นนำไปลายอื่นๆ ลอกสติกเกอร์ หรือนำไปพ่นสีด้านบน ด้านล่าง

เคล็ดลับ ทำให้สวยๆ อย่าลืมออกแบบในกระดาษก่อนนะคะ

ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 0
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 7
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 1
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 4
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 15
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 13
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 6
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 17
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 3
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 12
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 2
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 11
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 9
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 5
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 14
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 16
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 10
ตกแต่งที่เก็บสี ปากกา จากที่ใส่หลอด 8