วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น

วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น
อุปกรณ์ ปืนเด็กเล่น 1 อัน, จุกก๊อก, สายไฟ, สกรู, น็อต ... วิธีทำ
  1. นำปืนเด็กเล่นมาดัดแปลง ใส่แผงวงจรไฟ
  2. เจาะรู ... ทตามขั้นตอนตามคลิปวีดีโอ
คลิปสอนทำปืนยิงไกล
วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น 0
วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น 1
วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น 2
วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น 3
วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น 4