สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น

สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น

สมุดจดเล่มเล็ก ทำจากระดาษห่อผ้าสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษแผ่นเล็กๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น
  2. ติดริมขอบด้านข้างด้วยกาว
  3. นำไปติดกับกระดาษแข็ง ห่อปกด้านนอกด้วยผ้าสีสวย หนีบให้กาวแน่นด้วยที่หนีบกระดาษ
  4. ติดริบบิ้นให้เรียบร้อย

นำไปเป็นของแจก ของชำร่วยเก๋ๆ

สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 0
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 7
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 1
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 4
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 15
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 13
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 6
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 17
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 3
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 12
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 2
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 19
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 11
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 9
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 5
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 14
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 16
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 10
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 18
สมุดเล่มเล็ก ทำจากกระดาษ ห่อผ้าสีสวยผูกริบบิ้น 8