ระบายสีกรอบรูปสวยๆ

ระบายสีกรอบรูปสวยๆ

กรอบรูปสวยๆ ระบายสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกลายที่ชอบ พร้อมระบายสีลงบนกระดาษ
  2. นำสีขาว ทารอบๆกรอบรูป
  3. วัดขนาด วาดลายตามรูปสามเหลี่ยมที่ออกแบบไว้
  4. ทาสี
  5. รอสีแห้ง

นำไปใส่รูปสวยๆ ประดับบ้าน

ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 0
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 1
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 2
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 3
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 4
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 5
ระบายสีกรอบรูปสวยๆ 6