เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon)

เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon)

ตกแต่งเสื้อยืดลายสวย จากเปลือกส้ม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผ่าครึ่งมะนาว
  2. เช็ดน้ำออกด้วยกระดาษทิชชู
  3. ทาสีลงไปบริเวณที่ผ่า
  4. นำไปปั้มลายบนเสื้อยืดสีขาว
  5. รอสีแห้ง
  6. วาดลายมะนาว ด้วยสีดำ

นำไปใส่สวยๆ

เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 0
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 7
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 1
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 4
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 6
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 3
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 2
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 9
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 5
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 10
เสื้อยืดลายสวย ทำลายจากมะนาว (Lemon) 8