กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ

กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ

เย็บกระโปรงสั้นสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด 140x43 ซม.
  2. จากนั้นเย็บขอบกระโปรงด้านล่าง เย็บกระโปรงด้านข้าง สองข้างให้ติดกัน
  3. เย็บขอบกระโปรงด้านบน ใส่ยางยืดให้เรียบร้อย

นำไปใส่เที่ยวสวยๆค่ะ

กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 0
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 7
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 1
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 4
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 15
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 13
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 6
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 17
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 3
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 12
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 2
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 11
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 9
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 5
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 14
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 16
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 10
กระโปรงสั้นสีเงิน เย็บเอง แบบง่ายๆ 8