เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป

เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป

ของเล่น ทำเอง เรือขวดน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษลังทำลายสวยๆ วางบนขวด
  2. จากนั้นติดเข้ากับกระดาษ ด้วยสก็อตเทป
  3. นำของเล่น หรือธง ประดับบนเรือโจรสลัด

นำไปให้เด็กเล่น วางบนน้ำได้ด้วยนะ

สังเกตวิธีทำ จากรูปด้านล่าง

เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 0
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 1
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 2
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 3
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 4
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 5
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 6
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 7
เรือโจรสลัด ขวดน้ำพลาสติก พร้อมสก็อตเทป 8