ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก

ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก

ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดกระเป๋า จากนั้นนำไปวาดลงบนกระดาษ วาดรูปกระเป๋าเสื้อให้ใหญ่กว่าเดิมออกมา 1 ซม. (สังเกตตามรูป)
  2. จากนั้นนำไปตัดกับเศษผ้าที่มีอยู่
  3. ตัดกระดาษส่วนที่ขีดไว้เกินออก จากนั้นพับเศษผ้าเข้ามา ติดกาว นำไปติดกับกระเป๋าเสื้อ

จะได้เสื้อตัวสวย ที่ตกแต่งด้วยเศษผ้าน่ารักๆ

ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 0
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 1
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 2
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 3
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 4
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 5
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 6
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 7
ตกแต่งกระเป๋าเสื้อยืด จากเศษผ้า น่ารัก 8