ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ

ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ

สอนทำดอกไม้กระดาษสวยๆ เป็นเส้นๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใช้กระดาษขนาด 12 x 12 นิ้ว ตัดหนาประมาณ 2–3 นิ้ว
  2. ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นๆ 3/4 ของกระดาษ
  3. นำมาพันก้านดอกไม้ พันประมาณ 2–3 แผ่นกระดาษที่ตัดเสร็จแล้ว
  4. ทำหลายๆดอก
  5. นำมาจัดเป็นช่อสวยๆ

นำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 0
ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 1
ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 2
ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 3
ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 4
ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ 5