ตัวอักษรประดับบ้าน ทำจากกระดาษลัง

ตัวอักษรประดับบ้าน ทำจากกระดาษลัง

ของตกแต่งบ้าน ทำจากกระดาษลัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลังเป็นรูปตัวอักษรตัว B
  2. หุ้มด้านนอกกระดาษลัง ด้วยกระดาษสีสวย
  3. ตกแต่งประดับลายให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้าน ประดับผนังบ้าน

ตัวอักษรประดับบ้าน ทำจากกระดาษลัง 0