ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์

ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์
ทำที่แขวนต่างหู จากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดินประดิษฐ์ ปั้นเป็นก้อนๆ แบบทรงกรวย
  2. ตัดบางส่วนออก ทำเป็นลายเหลี่ยมๆ
  3. ทาสีให้สวยงาม เจาะรูด้านบนด้วยไม้เสียบลูกชิ้น (สำหรับแขวนต่างหู)
นำไปวางประดับ ที่เก็บเครื่องประดับ ประดับตกแต่งต่างหูสวยๆ  
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 0
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 7
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 1
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 4
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 6
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 3
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 2
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 9
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 5
ทำที่แขวนต่างหูสวยๆ ด้วยดินประดิษฐ์ 8