ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ

ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ

ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือสวยๆ ลายสัตว์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ลายสัตว์(แบบทาสี)
  2. ปริ้นกระดาษ ลายสัตว์(แบบไม่มีสี)
  3. ตัดกระดาษให้เรียบร้อย

นำไปคั่นหนังสือ หรือทำเป็นขอที่ระลึกค่ะ

ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ 0
ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ 1
ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ 2
ที่คั่นหนังสือ ลายสัตว์ น่ารักๆ 3