สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน

สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน

เย็บกระโปรง จากปลอกหมอน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกปลอกหมอนลายสวย ตัดส่วนบนออก (วัดขนาดความยาว พอดีเข่าลูก)
  2. พับขอบกระโปรงด้านบน ใส่ยางยืด

นำไปให้เด็กใส่ สวยๆค่ะ

สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 0
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 7
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 1
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 4
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 13
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 6
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 3
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 12
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 2
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 11
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 9
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 5
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 14
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 10
สอนเย็บกระโปรง ลายสวย จากปลอกหมอน 8