ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ

ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ

ทำที่เก็บแหวนจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษนิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว มาห่อด้วยเศษผ้า (ใช้กระดาษพับสอดไว้ด้านใน ไม่หนา ไม่บางจนเกินไป)
  2. นำไปวางซ้อนไว้ในกล่องรองเท้า
  3. ปิดฝากล่องให้เรียบร้อย

นำแหวนที่มีอยู่ มาประดับตกแต่งให้เรียบร้อย

คลิปสอนทำที่เก็บแหวน

ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 0
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 1
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 2
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 3
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 4
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 5
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 6
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 7
ทำที่เก็บแหวน จากกระดาษนิตยสารเก่าๆ 8