สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า

สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า

สอนตกแต่งสายนาฬิกา จากผ้าเช็ดหน้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำนาฬิกาอันเก่าๆ ถอดสายออก
  2. จากนั้นนำผ้าเช็ดหน้า พับขอบด้านข้างเข้าหากันทั้งสองด้าน
  3. นำมาสอดใส่กับนาฬิกาข้อมือที่เตรียมไว้

เวลาใช้ กันพันให้รอบข้อมือ แล้วผูกด้านหลังให้เรียบร้อย

สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 0
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 7
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 1
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 4
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 6
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 3
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 2
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 9
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 5
สายนาฬิกา ทำจากผ้าเช็ดหน้า 8