กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง

กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง

กระเป๋าใส่ดินสอ กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง ทำเอง แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้า ขนาด 10 x 15 นิ้ว พับขอบทั้งสองข้าง รีดด้วยเตารีดให้เรียบ
  2. จากนั้นนำปลายทั้งสองด้าน มาติดกับซิปตรงกลาง
  3. ติดกาว หรือเย็บด้วยจักรเย็บผ้า
  4. ติดกาวขอบทั้งสองด้านที่เหลือ หรือ ใช้จักรเย็บได้ค่ะ
  5. กลับด้านถุง

นำไปใส่ดินสอ ใส่สีสวยๆ ตามต้องการค่ะ

คลิปสอนทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอาง

กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 0
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 7
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 1
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 4
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 15
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 13
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 6
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 3
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 12
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 2
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 11
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 9
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 5
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 14
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 10
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่เครื่องสำอาง ทำเอง 8