สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง

สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง

ทำโคมไฟจากกระดาษลัง และถุงพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษเป็นวงกลม ขนาด 7 นิ้ว
 2. แบ่งเป็น 12 ส่วน
 3. ตัดรูตรงกลาง (สำหรับใส่ฐานหลอดไฟ)
 4. เจาะรูที่ส่วน ที่แบ่งไว้ทั้ง 12 ส่วน สำหรัยเสียบไม้เสียบลูกชิ้น
 5. เสียบไม้เสียบลงไปที่รู ทั้ง 12 รู
 6. ตัดถุงพลาสติก ความกว้างประมาณ 5 ซม. ความยาว ตามถุงที่มีอยู่ ตัดไว้หลายๆอัน
 7. นำมาพับเป็นชั้นๆ
 8. จากนั้นนำมาเสียบที่ไม้เสียบ ซ้อนเป็นชั้นๆ จนเต็มไม้
 9. วัดกระดาษลัง ขนาด 7 นิ้ว แบ่ง 12 ส่วน เจาะรูทั้ง 12 รู จากนั้นตัดตรงกลางออก ให้เหลือขอบ ประมาณ 2 ซม.
 10. ทากาว ติดกระดาษสีขาวลงไปรอบๆ
 11. ทากาวที่ปลายไม้เสียบ เสียบห่วงที่ทำเสร็จจากข้อ 10 ลงไป
 12. ใส่หลอดไฟด้านใน

นำไปประดับสวยๆค่ะ

สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 0
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 7
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 1
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 4
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 15
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 13
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 6
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 17
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 3
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 12
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 2
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 11
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 9
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 5
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 14
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 16
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 10
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 18
สอนทำโคมไฟจากถุงพลาสติก และกระดาษลัง 8